MsSqlServer’da Basit bir cursor yazmak…

Bir tablodaki alanları sırayla okuyup PRINT fonksiyonu ile yazdıran bir cursor yazalım.

 1. ALTER PROCEDURE [dbo].[spGetCursor]
 2. AS
 3. BEGIN
 4. Declare @Ad varchar(50)
 5. declare imlec Cursor for
 6. select ad from users
 7. open imlec
 8. while @@Fetch_Status=0
 9. begin
 10. fetch next from imlec into @Ad
 11. print(@Ad)
 12. end;
 13. close imlec;
 14. deAllocate imlec;
 15. END;

[ad#co-1]

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir