Trigger örneği…

Bir tane trigger yazmaya çalışalım.
Bir tabloyu update ettiğimizde, başka bir tabloya yedeği alsın.
Tabloda iki tane field olsun, id ve value. İd alanı primary key ve auto incremenet.
Arşiv tablosu ise archiveid, id ve value alanlarından oluşsun.
Archiveid burada primary key ve autoincrement.
İd ve value ise diğer tablodan yedeklenen alanlar.

[sql]
CREATE trigger [dbo].[trg_guncel]
on [dbo].[veriler]
for update

As
Declare @id varchar(50), @mvalue varchar(50)
select @id=(select id from inserted)
select @mvalue=(select mvalue from inserted)
begin

insert into archive(id, mvalue) values(@id, @mvalue )
end;
return;
[/sql]

[ad#co-1]

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir