Kategori: MsSqlServer

Trigger örneği… 0

Trigger örneği…

Bir tane trigger yazmaya çalışalım. Bir tabloyu update ettiğimizde, başka bir tabloya yedeği alsın. Tabloda iki tane field olsun, id ve value. İd alanı primary key ve auto incremenet. Arşiv tablosu ise archiveid Taking...

MsSqlServer’da Basit bir cursor yazmak… 0

MsSqlServer’da Basit bir cursor yazmak…

Bir tablodaki alanları sırayla okuyup PRINT fonksiyonu ile yazdıran bir cursor yazalım.